MZZ pre STK a PEK - všeobecné informácie

KAMEROVÉ SYSTÉMY PRE STK a PEK

Na základe zmeny zákona č. 725/2004 Z. z. a dvoch naň nadväzujúcich vyhlášok sa zavádza povinnosť vybavenia staníc technickej kontroly (STK) a pracovísk emisnej kontroly (PEK) monitorovacími záznamovými zariadeniami. Ide o kamerové systémy, ktoré majú okrem iného automaticky odosielať snímky z priebehu technickej a emisnej kontroly do jednotného automatizovaného informačného systému technickej a emisnej kontroly vozidiel.

Pre STK bolo v novelizácii zákona č. 725/2004 Z. z. [2] navrhnuté obdobie skúšobnej prevádzky od 1.1.2012 do 30.6.2013. V tomto období majú byť jednotlivé STK postupne vybavované schválenými monitorovacími záznamovými zariadeniami. Od 30.6.2013 už budú musieť byť takýmto zariadením vybavené všetky STK v Slovenskej republike.

Pre PEK, ktoré sú súčasťou STK, platia pre vybavenie zariadením rovnaké termíny, ako pre STK.

Samostatné PEK majú mať obdobie skúšobnej prevádzky o pol roka dlhšie, do 31.12.2013. Po tomto termíne budú musieť byť zariadením vybavené aj všetky samostatné PEK.

Express Alarm Slovakia s.r.o. ako účastník pilotného projektu s bohatými skúsenosťami v oblasti monitorovacích systémov vám ponúka riešenia na mieru splňujúce podmienky hore uvedeného zákona a nadväzujúcich právnych predpisov pre vaše prevádzky v ich ľubovoľnej kombinácii. Ponúkame vám riešenia od tých najmenších prevádzok PEK s jedným prejazdným alebo neprejazdným pracoviskom až po kombinované prevádzky s niekoľkými linkami STK, niekoľkými PEK a vonkajšími kontrolnými pracoviskami.

 

Žiadosť o predbežné ocenenie SW a HW monitorovacieho záznamového zariadenia pre vašu STK a/alebo PEK:

Žiadosť cena MZZ STK PEK

Venujte prosím náležitú pozornosť vyplneniu žiadosti, aby sme vám mohli navrhnúť váš systém čo možno najpresnejšie.

UPOZORNENIE: cena návrhu neobsahuje cenu kabeláže, drobného inštalačného materiálu, cenu montáže a inštalácie. Tieto dodávky a práce vám ocenia naši autorizovaní odborní partneri a dohodnú si s vami aj servisné podmienky.

Vyplnené žiadosti posielajte na adresu technik@express-alarm.sk

Tu si môžete overiť platnosť nášho ovedčenia o schválení pre:

STK    a     PEK