Návody a katalógové listy                                        

KEĎ MÁTE PROBLÉM - TIPY PRE VÁS:

Nevyriešil som svoj problém ani s pomocou návodu. Čo mám robiť?

Pokiaľ nevyriešite svoj problém ani s pomocou návodov kontaktujte náš technický hot line. V pracovnej dobe telefonujte na +421 434 924 214 alebo +421 434 924 214. V mimo pracovnej dobe volajte +421 905 804 200 alebo +421 911 804 200. Technickú podporu môžete získať aj na tejto e-mailovej adrese: technik@express-alarm.sk

Neznám heslo pre prístup k návodom pre technika. Ako ho môžem získať ?

Prístup k návodom pre techniky poskytujeme iba registrovaným firmám. Podmienkou registrácie je podpísanie rámcovej kúpnej zmluvy s našou spoločnosťou. Pokiaľ ste zabudli heslo alebo pokiaľ potrebujete bližšie informácie o registrácii kontaktujte naše obchodné oddelenie na tejto e-mailovej adrese: obchod@express-alarm.sk

Nenašiel som návod k svojmu zariadeniu. Čo mám robiť ?

Kontaktujte našich pracovníkov telefonicky alebo na tejto e-mailovej adrese: obchod@express-alarm.sk. V žiadosti o návod uveďte presné typové označenie svojho zariadenia.